Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-ortopedycznych
terapeutów manualnych polska

Słowniczek

Curricullum kursów - szczegółowy program edukacyjny realizowany w ramach szkoleń przez dane ugrupowanie zrzeszające terapeutów manualnych
 
Ramy Programowe - ogólne wytyczne dotyczące treści merytorycznych oraz ilości godzin, stanowiące charakterystykę ogólną szkolenia w ramach MT. Ramy programowe określają minimalne wymagania godzinowe oraz tematykę merytoryczną, które powinien spełniać program szkoleniowy realizowany przez dane ugrupowanie kształcące w dziedzinie terapii manualnej
 
MO - członek pełny, organizacja posiadająca pełne członkostwo w strukturach IFOMPT, uznany i akredytowany program szkoleniowy, kształcąca w dziedzinie terapii manualnej z mozliwością nadawania tytułów OMT/OMPT
 
RIG - oznacza zarejestrowaną grupę oczekująca w strukturach IFOMPT, nie posiadającą akredytowanego programu szkoleniowego lecz pracująca nad programem w celu przedłożenia do komisji akredytacyjnej. Organizacja posiadająca status RIG może szkolić w dziedzinie terapii manualnej lecz bez możliwości nadawania tytułów OMT/OMPT. Bedzie to możliwe po uzyskaniu pełnego członkostwa.
 
Mapowanie - obszerny dokument określający w jaki sposób i w którym miejscu w curriculum realizowany jest dany wymiar edukacyjny ujęty w standardach IFOMPT
 
Submission - obszerny dokument, określający wytyczne składania programu, przygotowywany i przekładany komisji do spraw standardów wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami. Powinien zawierać: Historię organizacji składającej program do oceny, informacje dotyczące powstawania programu oraz prac związanych z jego ewaluacją, zarys ogólny programu, strukturę ogólna programu, opis przyjętych strategii nauczania, informacje na temat przyjętych strategii oceny, informację na temat MCP, profil rekrutowanych studentów oraz profil absolwentów, zasoby, informacje na temat zewnętrznego asesora
 
EA - osoba wywodząca się z zewnętrznej organizacji uznanej przez IFOMPT sprawująca nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkoleń organizowanych przez dana grupę zrzeszającą terapeutów manualnych i realizującą progam edukacyjny w ramach szkoleń.
terapia manualna edukacja nompt pl
kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Home kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Nasza kadra
Home Nasza kadra
Stanisław Legocki, PT OMPT, Instruktor MT

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Tomasz Woźniak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Daria Szatka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT Kompatybilne)
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Piotr Poloczek
magister fizjoterapii
mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Paweł Banasiak

PT, MT I

dr n.med. Marcin Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

Fizjoterapeuta

(PT, MT II, PhD)

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT Kompatybilne)
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Joanna Macierzyńska

Fizjoterapeuta, Terapeuta MT I, Organizator kursów MT


 
mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Filip Ludwig

Terapeuta Manualny MT I oraz MT II

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Karolina Duda

mgr fizjoterapii,
terapeuta manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Marcin Połeć

PT, MT I

mgr Justyna Jasińska

PT, MT I

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT Kompatybilne)
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

Kontakt z nami
Stowarzyszenie nompt pl
ul. Nowy Świat 33b/9, 44-100 Gliwice