Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-ortopedycznych
terapeutów manualnych polska
Zapoznaj się z nami

Kurs Terapii Manualnej proponowany przez Stowarzyszenie NOMPT PL  to system edukacyjny, diagnostyczno – terapeutyczny, oparty na dostępnej wiedzy i jej organizacji dla potrzeby postawienia precyzyjnej diagnozy w ramach Terapii Manualnej. Ważnym elementem kursu terapii manualnej, jest spójność między teorią a praktyką w oparciu o ewaluację i kadrę z dużym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym. Materiał przekazywany jest w ramach skonkretyzowanego systemu kursów terapii manualnej opracowanego w „Curriculum” NOMPT PL. Program (Curriculum) stworzony jest według standardów IFOMPT i jest oparty na wiedzy medycznej, oraz doświadczeniach Kadry naszej organizacji.

 

1) Kadra przekazuje wiedzę podczas specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii manualnej, pomaga w jej utrwalaniu, jednakże każdy człowiek w każdej dziedzinie może się rozwinąć jedynie przez własną pracę, ilość powtórzeń, aby w przypadku naszego zawodu dobrze służyć Pacjentowi w jego problemach.

 

2) Każdy kurs terapii manualnej wedlug standardów IFOMPT to proces trwający około trzech lat z Egzaminem (potwierdzającym umiejętności, lub potrzebę poprawy niedopracowanych elementów wymagań szkolenia).

 

3)  Pełny materiał (na dzień dzisiejszy) pracy klinicznej kończy się Egzaminem końcowym MT II/OMPT kompatybilnym (z uwagi na odbywający się proces akredytacyjny przez „ Komisję Standardów IFOMPT”).

 

4) Docelowo po pozytywnej weryfikacji i uzyskaniu statusu MO (pełnego członkostwa), osoby kończące pełne szkolenie terapii manualnej (według tego uznanego programu!) uzyskają uznawany międzynarodowo tytuł OMPT IFOMPT.

 

Korzystając z wiedzy anatomicznej, tj. strukturalnej, terapia manualna (według standardów IFOMPT) wspiera działania medyczne o precyzyjną znajomość ”Funkcji”. Sprecyzowana struktura wywiadu oraz badania pozwalają na sklasyfikowanie struktury oraz określenia jej stanu obecnego - czyli ”Patbiologii i Stadium” opartej na Fizjologii człowieka.
 

W założeniach NOMPT PL najbardziej wymagającym aspektem, a zarazem wyzwaniem, jest zrozumienie Neurofizjologicznych mechanizmów w danej funkcji. Struktury oraz ich prawidłowe funkcje są zależne od tzw. homeostazy, która jest regulowana przez system trzewny oraz stan  emocjonalny. Stąd częstokroć Terapia Manualna jest również określania mianem Bio- psychosocjalnego modelu myślenia. W systemie „Enterycznym” wchodzimy w wymagającą wiedzę bardzo złożonych mechanizmów autonomicznych i funkcjonalnych np. „Mózgu Trzewnego” w ich zintegrowanych elementach. Nie zapominamy tu o spojrzeniu na współdziałanie wyżej wymienionych mechanizmów, ze stanem „Duchowo – Emocjonalnym” Pacjenta i jego „Partycypacji”. Dobra diagnostyka prowadzi przez próbną terapię do przygotowania „Lekarstwa na Problem” czyli aktywnego możliwie zadania terapeutycznego, poprawiającego daną funkcję, lub mechanizm. Ten aspekt, jest kwintesencją pomocy w naszym zawodzie (MTT) i jeżeli jest oparty na trafnej diagnostyce, to będzie trudnym dla Pacjenta elementem autoterapii. Celem naszych działań, jest maksymalnie możliwa poprawa aktywności i sytuacji życiowej Pacjenta! Ważnym aspektem jest współpraca ze specjalistami, szczególnie w rozpoznaniach tzw. Red Flags.

Dlaczego warto wybrać
nasze szkolenia
Strefa kursanta
rzetelna kadra
certyfikat jakości
Fachowa pomoc
profesjonalna baza szkoleń
terapia manualna edukacja nompt pl
kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Home kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Nasza kadra
Home Nasza kadra
Stanisław Legocki, PT OMPT, Instruktor MT

PT, OMPT, Instruktor MT,
Prezez Zarządu NOMPT PL

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Tomasz Woźniak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

dr n. med. Michał Szlęzak

Fizjoterapeuta

(PT, MT II, PhD)

Współpraca od 2005 do 2023r.

mgr Daria Szatka

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Łukasz Hawełka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Paweł Wójcik

Organizacja kursów MT oraz konferencji NOMPT,
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL,
Delegat polskiej Grupy Parasolowej w IFOMPT

mgr Joanna Macierzyńska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Organizator kursów MT


 
dr n.med. Marcin Świątczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I,
Komisja Rewizyjna NOMPT PL

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Justyna Jasińska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Maria Uracz

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Karolina Duda

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Agnieszka Godek

Fizjoterapeuta
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Lipska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Filip Ludwig

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Piotr Poloczek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent na kursach MT I

mgr Michalina Kurek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent kursów MTI,
Organizacja konferencji

mgr Paweł Banasiak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Marcin Połeć

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Paulina Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystentka na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daniel Terlecki

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Kurs Terapii Manualnej

Kurs terapii manualnej podzielony jest na MTI (kurs podstawowy) i MTII (kurs rozszerzony). Szkolenie prowadzi Stanisław Legocki PT, OMT, instruktor TM. Bazuje na standardach Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT) i Europejskiej Federacji Akademii Szkół Terapeutów Manualnych (European Federation of Academies for Manual Therapy – EFAMT).

Teoretyczna część szkolenia obejmuje podstawy w zakresie terapii manualnej, anatomii funkcjonalnej, fizjologii, neurologii, biomechaniki i psychosomatyki. Uczestnik szkolenia dostaje informacje jak wykonać selektywne badanie pacjenta (wg najnowszych standardów Clinical Reasoning) i skonstruować plan leczenia.

W praktycznej części kursant zaznajamia się z terapiami pasywnymi, aktywnymi (mięśniowe technikami mobilizacyjne kończyn i kręgosłupa) oraz technikami szybkiej mobilizacji. Kurs terapii manualnej zakończony jest teoretycznym egzaminem pisemnym oraz praktycznym obejmującym zakres całego szkolenia. Szkolenie uprawnia do wykonywania technik manualnych.

Kurs Stabilizacji

Pełny kurs stabilizacji składa się z 3 dwudniowych, wzajemnie uzupełniających się modułów. Szkolenie prowadzi Stanisław Legocki PT, OMT, instruktor TM.

Część I to kurs stabilizacji centralnej. Porusza tematykę stabilności i niestabilności, kompensacyjnych schematów ruchowych przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących (kontrola motoryczna).

Część II obejmuje tematykę stabilizacji stawów kończyn. Bazuje na zrozumieniu funkcji lokalnych i globalnych systemów stabilizujących oraz sensomotoryki.

Ostatnia III część to elementy stabilizacji odcinka szyjnego. Porusza problematykę niestabilności w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

W trakcie szkolenia mamy możliwość zgłębienia wiedzy teoretycznej: anatomii, biomechaniki i diagnostyki, uzupełnionej o elementy praktycznej pracy w gabinecie i autoterapii. Kurs dedykowany dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów,  lekarzy oraz studentów IV roku studiów kierunkowych.

Terapia Manualna według standardów IFOMPT, poziom MT II (szkolenie OMPT/OMT)

Kurs drugiego poziomu skupia się przede wszystkim na zwiększaniu ilości klasyfikacji terapeutycznych, poznaniu technik szybkiej mobilizacji, zrozumieniu neurofizjologicznych aspektów pracy w ramach terapii manualnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ wegetatywny).

Każdy moduł opatrzony jest komentarzem dogłębnej anatomii oraz biomechaniki, których zrozumienie jest kluczowe w pracy terapeutycznej, oraz praktycznymi wskazówkami, wynikającymi z wieloletnich doświadczeń Prowadzącego.

Na każdym module Kursanci aktywizowani są do pracy własnej oraz grupowej, w ramach której również przedstawiają i omawiają zadaną tematykę, z korekcją ewentualnych błędów i komentarzem Prowadzącego. Kolejne moduły są najczęściej w odstępie około 6 miesięcy od siebie.

Należy pamiętać, że integralną częścią szkoleń drugiego poziomu MTII, są także kursy Medycznego Treningu Terapeutycznego oraz MCP (Mentored Clinical Practice – Godziny Kliniczne z zakresu MTII).

MCP

Kurs MCP jest ostatnim z cyklów szkoleń Terapii Manualnej mającym na celu przygotowanie do końcowego egzaminu OMT. Szkolenie MCP obejmuje 150 godzin zegarowych (200 godzin lekcyjnych).

Podczas szkolenia MCP kursanci przeprowadzają wizyty z pacjentami pod nadzorem osoby prowadzącej. Szkolenie odbywa się w grupie czterech kursantów i jednego prowadzącego. Nadzorującymi szkolenie są osoby, które ukończyły pełen cykl szkoleń NOMPT, odbyli szkolenie MCP w pełnym wymiarze, zdali egzamin OMT, asystowali przynajmniej jeden pełny cykl kursów MT I oraz uzyskali uprawnienia do przeprowadzenia kursów MCP.

Podczas wizyty przeprowadzanej przez jednego z kursantów jest on oceniany pod kątem tego jak zdobyte na dotychczasowych szkoleniach wiedza i umiejętności są integrowane dla potrzeby jak najsprawniejszego i trafnego zaplanowania procesu terapeutycznego.

Kontakt z nami
Stowarzyszenie nompt pl
ul. Nowy Świat 33b/9, 44-100 Gliwice