Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-ortopedycznych
terapeutów manualnych polska

O Stowarzyszeniu NOMPT PL

Stowarzyszenie NOMPT PL (Neurofizjologiczno Ortopedyczni Fizjoterapeuci Manualni Polska) zostało założone w 2009 przez Stanisława Legockiego (PT OMT, Instruktor MT) i dr Marka Gorczyńskiego w celu popularyzowania usług Terapii Manualnej w Polsce. Działania te realizowane są m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów na specjalistycznych kursach Terapii Manualnej prowadzonych wg standardów IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), ochronę praw i reprezentowanie interesów Członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu, jak również obejmowanie patronatem i organizowanie konferencji naukowych promujących i popularyzujących nowoczesną Terapię Manualną.

 

HISTORIA RIG

 

2005

STYCZEŃ

Spotkanie informacyjne z instruktorem terapii manualnej Stanisławem Legockim PT/OMT DFOMT certyfikowany nauczyciel MT https://www.omt-deutschland.de/therapeuten.html zorganizowanym przez firmę Technomex w Gliwicach.

TYTUŁ: „Kurs wprowadzający do terapii manualnej, nowoczesna koncepcja stabilizacji kręgosłupa”.

KWIECIEŃ

Początek szkolenia poziomu podstawowego MT 1 w ramach terapii manualnej.

INSTRUKTOR: STANISŁAW LEGOCKI PT/OMT DFOMT.

Szkolenie zgłoszone Do Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) (ówczesnego członka World Physiotherapy).

2007

PAŹDZIERNIK

Pierwszy egzamin kończący edukację na poziomie podstawowym MT1.

EGZAMINUJĄCY: Stanisław Legocki PT/OMT; Sylwian Homik PT/OMT DFOMT.

2008

KWIECIEŃ

Instruktor Stanisław Legocki oraz grono absolwentów grupy, która ukończyła pierwszą edycję szkolenia podstawowego MT1 założyli stowarzyszenie NOMPT PL.

W ramach działającego stowarzyszenia NOMPT PL rozpoczęto drugi, rozwijający etap szkoleń terapii manualnej w zakresie zaburzeń neuro – mięśniowo – szkieletowych zgodnie ze standardami IFOMPT, zwany MT 2.

Ponieważ Polska na ten moment nie posiadała członkostwa w IFOMPT, kurs rozwijający NOMPT PL nie nazwano kursem OMPT, aby nie nadużywać tego międzynarodowego tytułu. W dalszej części dokumentu dla lepszej przejrzystości ten etap edukacji będzie nazywany: „szkoleniem rozwijającym MT2 (OMPT)”.

LISTOPAD

Absolwenci 1 grupy szkolenia MT 1 chcących rozwijać się w zakresie terapii manualnej również od strony naukowej i edukacyjnej odbyli szkolenie w zakresie metod nauczania. W ten sposób powstał trzon grupy asystentów szkoleniowych MT1, na czele z Anną Szal, MSc.,

Grupa ta do dziś znacznie się powiększyła a jej członkowie stale zwiększają swoją wiedzę i kompetencje.

2009

SIERPIEŃ

Wpis do rejestru sądowego pod nazwą: Stowarzyszenie Neurofizjogiczno – Ortopedycznych Terapeutów Manualnych Polska https://rejestr.io/krs/335890/stowarzyszenie-neurofizjologiczno-ortopedycznych-terapeutow-manualnych-polska

2011

LISTOPAD

Rozpoczęcie mentorowanych godzin klinicznych (MCP) w ramach szkolenia MT2 (OMPT) NOMPT PL.

Prowadzący: Stanisław Legocki PT/OMT.

2013

Z inicjatywy instruktora szkoleniowego Stanisława Legockiego, nawiązano kontakt z DFOMT Deutsche. Martin Thiel, (M.Sc., B.Sc. PT/OMT) jako przedstawiciel IFOMPT zgodził się nadzorować prawidłowy przebieg naszych szkoleń rozwijających MT 2 (OMPT) jak również przebieg mentorowanych godzin klinicznych (MCP) w ramach funkcji zewnętrznego asesora.

2015

STYCZEŃ

W ramach Stowarzyszenia NOMPT PL pierwszy kurs: „Anatomia Prosektoryjna” prowadzonej przez dr Michała Szlęzaka (dziś przewodniczącego Rady Naukowej przy NOMPT PL).

MARZEC

Pierwsza „Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących wg standardów IFOMPT” na temat IFOMPT oraz ifomtowskich standardów nauczania w ramach kształcenia OMPT rozpoczętych w Polsce przez nasze stowarzyszenie pod nazwą: szkolenie rozwijające MT2 (OMPT)”. Od tego czasu mieliśmy okazję obserwować rozwój wielu osób, którzy swoimi wystąpieniami na corocznych konferencjach, jak również zaangażowaniem w działalność edukacyjną, naukową jak i statutową naszego stowarzyszenia miały znaczący wpływ na rozwój programu OMPT Stowarzyszenia NOMPT PL w obecnym kształcie.

2016

KWIECIEŃ

Pierwszy egzamin kończący szkolenie rozwijające MT 2 (OMPT) przeprowadzony zgodnie ze standardami IFOMPT, w obecności w obecności Martina Thiela jako obserwatora IFOMPT. Egzaminy zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez zewnętrznego asesora IFOMPT i zgodnie ze standardami edukacyjnymi opracowanego programu nauczania NOMPT PL.

Druga Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących wg standardów IFOMPT temat: „

2017

Uzyskanie statutu placówek edukacyjnych przez organizatorów kursów terapii manualnej w Krakowie oraz w Gliwicach.

DATA

LIPIEC?

Drugi egzamin kończący szkolenie rozwijające MT 2 (OMPT) przeprowadzony zgodnie ze standardami IFOMPT, w obecności Martina Thiela jako obserwatora IFOMPT. Egzaminy zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez zewnętrznego asesora IFOMPT i zgodnie ze standardami edukacyjnymi opracowanego programu nauczania NOMPT.PL.

KWIECIEŃ

Trzecia Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących wg standardów IFOMPT temat:

2018

MARZEC

Czwarta Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących wg standardów IFOMPT temat: „

GRUDZIEŃ

Spotkanie NOMPT.pl z zarządem PTF w celu możliwości utworzenia grupy parasolowej ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kształcącymi w terapii manualnej ubiegania się o RIG IFOMPT dla Polski. W spotkaniu, które miało miejsce w Pabianicach uczestniczył zarząd PTF ja również cztery organizacje/stowarzyszenia prowadzące szkolenia w zakresie terapii manualnej na terenie Polski.

Stworzenie Rady Naukowej w ramach Stowarzyszenia NOMPT PL. Od czasu powstania naszego stowarzyszenia grono najbardziej zaangażowanych osób powiększyło się o wykładowców uczelni państwowych kierunku fizjoterapia. Dzięki temu mogliśmy uformować grupę, która swoim doświadczeniem i dorobkiem naukowemu wspiera rozwój naukowy i merytoryczny w ramach Stowarzyszenia NOMPT PL.

2019

MARZEC

Pierwsze spotkanie z Janem Poolem przedstawicielem RIG IFOMPT w Zgorzelcu, w celu kompletowania dokumentów UG i informacji na temat programów nauczania wszystkich stowarzyszeń.

Piąta Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących wg standardów IFOMPT temat: „Porównanie jakości życia u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych przy zastosowaniu leczenie zachowawczego i operacyjnego”.

MAJ

Delegacja NOMPT PL udała się do Genewy na kongres IFOMPT w ramach zjazdu WP. Wyjazd do Genewy zarządu stolarzenia NOMPT PL odbył się celem prezentacji całości dokumentów stowarzyszenia do członkostwa w IFOMPT i miał pełne poparcie PTF jako przedstawiciela WP.

CZERWIEC

Otrzymanie pierwszego listu intencyjnego od PTF i zgłoszenie NOMPT PL do IFOMPT w sposób przewidziany wg wytycznych jako trzeci RIG z Polski.

WRZESIEŃ

W związku z wycofaniem się z procesu formowania UG w Polsce dwóch pozostałych RIG, PTF uznaje nasze stowarzyszenie jako wiodące w procesie rejestracji i kreowania UG w Polsce. W związku z tym PTF wydał drugi list intencyjny dla kontynuowania samodzielnych starań i zdobycia pełnego członkostwa IFOMPT dla Polski oraz uznania akredytacji programu edukacyjnego ST NOMPT PL.

PAŹDZIERNIK

Złożenie wniosku o rozpatrzenie pełnego członkostwa oraz kompletu dokumentów NOMPT PL do biura IFOMPT celem weryfikacji.

GRUDZIEŃ

Złożenie dokumentów uzupełniających do biura IFOMPT: zgłoszenie oraz mapowanie.

Wstrzymanie wniosku o rozpatrzenie pełnego członkostwa w IFOMPT.

2020

STYCZEŃ

Spotkanie w Warszawie z zarządem Krajowej Izby Fizjoterapii nowym członkiem WP celem omówienia współpracy w osiągnięciu głównego celu, którym było utworzenie Grupy Parasolowej i członkostwa w IFOMPT.

LUTY

Szósta konferencja terapeutów manualnych pracujących wg standardów IFOMPT temat: „Interdyscyplinarna diagnostyka i terapia skolioz w terapii i praktyce”.

GRUDZIEŃ

Uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001 przez organizatorów szkoleń terapii manualnej miastach: Kraków oraz Gliwice.

2021

Wznowienie rozmów na temat porozumienia i stworzenia Grupy Parasolowej przy KIF. Do porozumienia ponownie przystąpiły organizacje, które we wrześniu 2019 roku zerwały umowę o formowaniu Grupy Parasolowej przy PTF.

CZERWIEC

Podpisanie Umowy założycielskiej między trzema RIG Polska i stworzenie Grupy Parasolowej o nazwie Orthopaedic Manual Physical Therapy Poland (OMPT Poland)

 

AKTUALNY ZARZĄD STOWARZYSZENIA NOMPT PL:

Prezes: Stanisław Legocki (PT OMT, Instruktor MT)

Wiceprezes ds. nadzoru medycznego: lek. med. Marek Gorczyński, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Członek zarządu ds. naukowych: dr n. med. Michał Szlęzak (PT, MT II)

Członek zarządu ds. nadzoru merytorycznego: mgr Anna Szal (PT, MT II )

Członek Zarządu ds. organizacyjnych: mgr Paweł Wójcik (PT, MT I).

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: mgr Tomasz Woźniak (PT, MT II)

Zastępca Przewodniczącego: mgr Daria Szatka (PT, MT II)

Sekretarz: dr n. med. Marcin Świątczak (PT, MT II)

 

terapia manualna edukacja nompt pl
kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Home kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Nasza kadra
Home Nasza kadra
Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Justyna Jasińska

PT, MT I

mgr Karolina Duda

mgr fizjoterapii,
terapeuta manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Piotr Piskorz
mgr fizjoterapii
mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Piotr Poloczek
magister fizjoterapii
mgr Paweł Banasiak

PT, MT I

dr n. med. Michał Szlęzak

Fizjoterapeuta

(PT, MT II, PhD)

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Macierzyńska

fizjoterapeuta, Terapeuta MT I, organizator kursów MT


 
dr n.med. Marcin Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Marcin Połeć

PT, MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Filip Ludwig

Terapeuta Manualny MT I oraz MT II

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Tomasz Woźniak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Daria Szatka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT Kompatybilne)
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Kontakt z nami
Stowarzyszenie nompt pl
ul. Nowy Świat 33b/9, 44-100 Gliwice