Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-ortopedycznych
terapeutów manualnych polska

Czym jest IFOMPT?

/ tłumaczenie z oficjalnej strony www.ifompt.org/

 

O IFOMPT

Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT) reprezentuje grupy terapeutów manualnych na całym świecie, którzy ukończyli rygorystyczne programy specjalizacji porejestracyjnej/podyplomowej w dziedzinie zaburzeń układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego.

 

Jest to Federacja, która wyznacza standardy edukacyjne i kliniczne w tej dziedzinie fizjoterapii. IFOMPT aktywnie zachęca do lepszego prowadzenia pacjentów, poprzez dokument dotyczący standardów oraz poprzez aktywne wspieranie praktyki, opartej na dowodach naukowych. IFOMPT jest podgrupą Światowej Konfederacji Fizjoterapii i została utworzona w 1974 roku.

 

Ortopedyczna Fizjoterapia Manualna (OMPT, dawniej OMT) Definicja ustalona na Walnym Zgromadzeniu w Kapsztadzie,

 

Ortopedyczna Fizjoterapia Manualna jest wyspecjalizowaną dziedziną fizjoterapii w celu leczenia schorzeń układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, opartą na rozumowaniu klinicznym, wykorzystującą wysoce specyficzne metody leczenia, w tym techniki manualne i ćwiczenia terapeutyczne. Ortopedyczna Fizjoterapia Manualna obejmuje również dostępne dowody naukowe i kliniczne oraz działa w ramach biopsychosocjalnego sposobu myślenia w odniesieniu do każdego pacjenta.

 

Schemat organizacyjny IFOMPT

 

 

Organizacje członkowskie

 

IFOMPT nie posiada indywidualnych członków, a jego członkami są MO (Member Organizations – Organizacje Członkowskie) i RIG (Registered Interest Groups – Grupy Zarejestrowanych Członków Oczekujących). Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w sekcji MO i RIG na stronie internetowej IFOMPT.

 

1. Międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów
Międzynarodowa organizacja zawodowa, w której członkostwo osiąga się poprzez szeroko zakrojone studia podyplomowe w dziedzinie OMPT.

 

2. Międzynarodowe monitorowanie. Utrzymanie standardów edukacyjnych poprzez międzynarodowy proces monitorowania, który zapewnia, że programy osiągają i utrzymują określony standard kształcenia po zakończeniu pracy zawodowej.

 

3. Wymiana wiedzy. Możliwości dzielenia się wiedzą w celu przyczynienia się do rozwoju praktyki klinicznej, edukacji i wdrażania badań na rzecz rozwoju praktyki OMPT na całym świecie oraz czerpania z nich korzyści.

 

4. Współpraca naukowa. Dostęp do międzynarodowej sieci fizjoterapeutów w celu współpracy w zakresie badań OMPT.

 

5. Rozwój wytycznych dotyczących praktyki klinicznej. Możliwości zaangażowania w międzynarodowy rozwój, rewizję i konsensus wytycznych praktyki klinicznej OMPT.

 

6. Wzajemne rozpoznawanie. Umożliwiające uznanie odpowiednich kwalifikacji OMPT uzyskanych w ramach MO w innych krajach MO (dla krajów uczestniczących)*.

 

7. Konferencja IFOMPT. Konferencja światowej klasy, odbywająca się co cztery lata, w której członkowie IFOMPT mogą uczestniczyć po preferencyjnych stawkach.

 

* Nie daje to prawa do rejestracji i wykonywania zawodu fizjoterapeuty, ponieważ kryteria w tym zakresie są określane przez każdy kraj.

terapia manualna edukacja nompt pl
kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Home kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Nasza kadra
Home Nasza kadra
Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Piotr Poloczek
magister fizjoterapii
mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

dr n.med. Marcin Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daria Szatka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT Kompatybilne)
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Karolina Duda

mgr fizjoterapii,
terapeuta manualny MT I,
asystent na kursach MT I

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Tomasz Woźniak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Justyna Jasińska

PT, MT I

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Macierzyńska

fizjoterapeuta, Terapeuta MT I, organizator kursów MT


 
mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Marcin Połeć

PT, MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

mgr Paweł Banasiak

PT, MT I

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

dr n. med. Michał Szlęzak

Fizjoterapeuta

(PT, MT II, PhD)

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Filip Ludwig

Terapeuta Manualny MT I oraz MT II

mgr Piotr Piskorz
mgr fizjoterapii
Kontakt z nami
Stowarzyszenie nompt pl
ul. Nowy Świat 33b/9, 44-100 Gliwice