Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-ortopedycznych
terapeutów manualnych polska

MCP

grupa docelowa:
Fizjoterapeuci MT II
ilość godzin:
8
Wybierz miasto:
Zapisz się na kurs

Kurs MCP jest ostatnim z cyklów szkoleń Terapii Manualnej mającym na celu przygotowanie do końcowego egzaminu OMT. Szkolenie MCP obejmuje 150 godzin zegarowych (200 godzin lekcyjnych).

Podczas szkolenia MCP kursanci przeprowadzają wizyty z pacjentami pod nadzorem osoby prowadzącej. Szkolenie odbywa się w grupie czterech kursantów i jednego prowadzącego. Nadzorującymi szkolenie są osoby, które ukończyły pełen cykl szkoleń NOMPT, odbyli szkolenie MCP w pełnym wymiarze, zdali egzamin OMT, asystowali przynajmniej jeden pełny cykl kursów MT I oraz uzyskali uprawnienia do przeprowadzenia kursów MCP.

Podczas wizyty przeprowadzanej przez jednego z kursantów jest on oceniany pod kątem tego jak zdobyte na dotychczasowych szkoleniach wiedza i umiejętności są integrowane dla potrzeby jak najsprawniejszego i trafnego zaplanowania procesu terapeutycznego.

Ocenie podlegają kolejno:

  • sposób prowadzenia wywiadu oraz wnioskowanie na podstawie uzyskanych informacji
  • umiejętność doboru testów w oparciu o wywiad oraz precyzja ich wykonywania
  • wnioskowanie po przeprowadzonym badaniu
  • umiejętność zaplanowania terapii, dokładność wykonywania technik mobilizacji oraz precyzja i celowość zadań terapeutycznych
  • umiejętność przeprowadzenia oraz dobór testów sprawdzających efektywność podjętych technik terapeutycznych
  • forma i umiejętność komunikacji z pacjentem
  • prowadzenie dokumentacji
  • zdolność krytycznego myślenia na każdym etapie terapii
Moduły

Każda wizyta jest następnie omawiana w gronie uczestników w oparciu o ww. aspekty. Zadaniem uczestników jest rzetelne przedstawienie wniosków i argumentacja podjętych działań w trakcie pracy z pacjentem. Argumentacja oraz obrona podjętych testów, założonych hipotez, sposobu terapii oraz dalszego jej planowania mają na celu również sprawdzenie wiedzy i zrozumienie anatomii i fizjologii dla potrzeb terapii manualnej.

Osoba, która ukończyła pełen cykl szkoleń ma możliwość podejścia do egzaminu końcowego i uzyskać tytuł OMT.  Tytuł OMT jest potwierdzeniem uzyskania umiejętności w ramach terapii manualnej w oparciu o najwyższe standardy określone w ramach Międzynarodowej Organizacji Terapeutów Manualnych (IFOMPT).

terapia manualna edukacja nompt pl
kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Home kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Nasza kadra
Home Nasza kadra
Stanisław Legocki, PT OMPT, Instruktor MT

PT, OMPT, Instruktor MT,
Prezez Zarządu NOMPT PL

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Tomasz Woźniak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

dr n. med. Michał Szlęzak

Fizjoterapeuta

(PT, MT II, PhD)

Współpraca od 2005 do 2023r.

mgr Daria Szatka

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Łukasz Hawełka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Paweł Wójcik

Organizacja kursów MT oraz konferencji NOMPT,
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL,
Delegat polskiej Grupy Parasolowej w IFOMPT

mgr Joanna Macierzyńska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Organizator kursów MT


 
dr n.med. Marcin Świątczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I,
Komisja Rewizyjna NOMPT PL

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Michalina Kurek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent kursów MTI,
Organizacja konferencji

mgr Paweł Banasiak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Anna Lipska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Maria Uracz

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Justyna Jasińska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Filip Ludwig

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Agnieszka Godek

Fizjoterapeuta
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Piotr Poloczek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Paulina Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystentka na kursach MT I

mgr Daniel Terlecki

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Karolina Duda

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Marcin Połeć

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Kontakt z nami
Stowarzyszenie nompt pl
ul. Nowy Świat 33b/9, 44-100 Gliwice