GABINET Pon - pt 10:00-18:00, 500 042 529

STM NOMPT POLSKA

Terapia Manualna Edukacja

Kursy terapii manualnej w ramach NOMPT PL

NOMPT PL

Powyższy certyfikat nie uprawnia żadnej organizacji organizującej kursy Terapii Manualnej w Polsce do nadawania tytułów OMT/ OMPT IFOMPT o czym świadczy informacja nadesłana przez Pania Laurę Finuance (Prezydent IFOMPT). Będzie to możliwe w momencie gdy Polska stanie się pełnym członkiem IFOMPT.
Stowarzyszenia deklarujące chęć szkolenia OMT/OMPT IFOMPT mogą szkolić z powyższym tytułem po spełnieniu wszystkich wymaganych w standardach wymagań, które muszą być uznane przez komisję ds. standardów IFOMPT.
Od dłuższego czasu trwają prace związane z rejestracja Polski jako pełnego członka IFOMPT. Według posiadanych informacji nasze Stowarzyszenie NOMPT PL jako jedyne spośród 3 RIG złożyło pełna wymagana dokumentację. Z niewiadomych nam jednak przyczyn prace zatrzymały się w jednym punkcie od daty złożenia naszych dokumentów z listami intencyjnymi – wrzesień 2019 + dodatkowa wymagana dokumentacja np. mapowanie programu – grudzień 2019.

KRS 0000335890

O Stowarzyszeniu NOMPT PL

Stowarzyszenie NOMPT PL (Neurofizjologiczno Ortopedyczni Fizjoterapeuci Manualni Polska) zostało założone w 2009 przez Stanisława Legockiego (PT OMT, Instruktor MT) i dr Marka Gorczyńskiego w celu popularyzowania usług Terapii Manualnej w Polsce. Działania te realizowane są m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów na specjalistycznych kursach Terapii Manualnej prowadzonych wg standardów IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), ochronę praw i reprezentowanie interesów Członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu, jak również obejmowanie patronatem i organizowanie konferencji naukowych promujących i popularyzujących nowoczesną Terapię Manualną.

Członkostwo w IFOMPT

Miło nam poinformować, iż aktualnie jako jedyne w Polsce Stowarzyszenie zrzeszające Terapeutów Manualnych, dotarliśmy do końcowego etapu rejestracji Polski w IFOMPT. Ubiegły rok był dla naszego Stowarzyszenia bardzo pracowity, ze względu na przyśpieszenie działań związanych z w/w procesem.

Przygotowaliśmy i wysłaliśmy pełną dokumentacja czyli m.in.:
– Curricullum kursów (w 3 wersjach językowych),
– pozytywną opinię zewnętrznego Assesora,
– 2 Listy intencyjne,
– Dokument Końcowy, wraz z mapowaniem dla Komitetu Normalizacyjnego,
– oraz inne wymagane dokumenty.

Według posiadanych informacji, nasza dokumentacja jest aktualnie weryfikowana. Czekamy ze zniecierpliwieniem na kontakt i uwagi od odpowiednich Osób z Organizacji IFOMPT. Być może już w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się pełnym członkostwem (MO) i akredytacją IFOMPT, które uzyskałoby polskie Stowarzyszenia zrzeszające Terapeutów Manualnych.

Nasza organizacja NOMPT PL jest oficjalnie zatwierdzonym w strukturach IFOMPT Członkiem Oczekującym (RIG – Registered Interest Group). Link do strony IFOMPT REGISTERED INTEREST GROUPS.

Od początku rozpoczęcia szkoleń w 2005 roku, celem była droga do IFOMPT. Na dzień dzisiejszy jesteśmy oficjalnie przyjęci w strukturach IFOMPT jako RIG, ze spełnionymi kryteriami, złożoną dokumentacją (curriculum) kursów oraz oceną zewnętrznego audytora uprawnionego z IFOMPT (external assessor). Reprezentacja STM NOMPT PL brała również udział w zjeździe IFOMPT w Genewie w roku 2019.

Obecnie staramy się o pełne członkostwo (MO – Member Organisation), oraz kooperację ze wszystkimi organizacjami pracującymi nad, lub spełniającymi wymagania IFOMPT, aby stworzyć w Polsce tzw. Grupę Parasolową (UG – Umbrella Group), której celem będzie dbanie o jakość i rozwój terapii manualnej według standardów IFOMPT w Polsce.

Statut STM NOMPT PL

Osoby zainteresowane zapoznaniem się ze Statutem prosimy o kontakt z Członkiem Zarządu ds. organizacyjnych – mgr Paweł Wójcik, tel. 605999769, pawelwojcik89@gmail.com

Członkostwo w STM NOMPT PL

W sprawie członkostwa prosze kontaktować się z Członkiem Zarządu ds. organizacyjnych mgr Paweł Wójcik, tel. 605999769, nomptpolska@gmail.com lub pawelwojcik89@gmail.com.

DRUK DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NOMPT PL

Prezes: Stanisław Legocki (PT OMT, Instruktor MT)

Wiceprezes ds. nadzoru medycznego: lek. med. Marek Gorczyński, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Członek zarządu ds. naukowych: dr n. med. Michał Szlęzak

Członek zarządu ds. nadzoru merytorycznego: mgr Anna Szal

Członek Zarządu ds. organizacyjnych: mgr Paweł Wójcik

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: mgr Tomasz Woźniak

Zastępca Przewodniczącego: mgr Daria Szatka

Sekretarz: dr n. med. Marcin Świątczak

Kontakt

Osoby zainteresowane Członkostwem oraz w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Członkiem Zarządu ds. organizacyjnych:

Paweł Wójcik, tel. 605999769, pawelwojcik89@gmail.com lub nomptpolska@gmail.com

W sprawach dotyczących Terapii Manualnej prosimy o kontakt z Prezesem:

Stanisław Legocki (PT OMT, Instruktor MT), tel. 607113265, slegocki@wp.pl

.

Czym jest IFOMPT?

/ tłumaczenie z oficjalnej strony www.ifompt.org/

O IFOMPT

Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT) reprezentuje grupy terapeutów manualnych na całym świecie, którzy ukończyli rygorystyczne programy specjalizacji porejestracyjnej/podyplomowej w dziedzinie zaburzeń układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego.

 

Jest to Federacja, która wyznacza standardy edukacyjne i kliniczne w tej dziedzinie fizjoterapii. IFOMPT aktywnie zachęca do lepszego prowadzenia pacjentów, poprzez dokument dotyczący standardów oraz poprzez aktywne wspieranie praktyki, opartej na dowodach naukowych. IFOMPT jest podgrupą Światowej Konfederacji Fizjoterapii i została utworzona w 1974 roku.

 

Ortopedyczna Fizjoterapia Manualna (OMPT, dawniej OMT) Definicja ustalona na Walnym Zgromadzeniu w Kapsztadzie, marzec 2004 r.

Ortopedyczna Fizjoterapia Manualna jest wyspecjalizowaną dziedziną fizjoterapii w celu leczenia schorzeń układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, opartą na rozumowaniu klinicznym, wykorzystującą wysoce specyficzne metody leczenia, w tym techniki manualne i ćwiczenia terapeutyczne. Ortopedyczna Fizjoterapia Manualna obejmuje również dostępne dowody naukowe i kliniczne oraz działa w ramach biopsychosocjalnego sposobu myślenia w odniesieniu do każdego pacjenta.

 

Schemat organizacyjny IFOMPT

Organizacje członkowskie

IFOMPT nie posiada indywidualnych członków, a jego członkami są MO (Member Organizations – Organizacje Członkowskie) i RIG (Registered Interest Groups – Grupy Zarejestrowanych Członków Oczekujących). Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w sekcji MO i RIG na stronie internetowej IFOMPT.

1. Międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów
Międzynarodowa organizacja zawodowa, w której członkostwo osiąga się poprzez szeroko zakrojone studia podyplomowe w dziedzinie OMPT.

2. Międzynarodowe monitorowanie. Utrzymanie standardów edukacyjnych poprzez międzynarodowy proces monitorowania, który zapewnia, że programy osiągają i utrzymują określony standard kształcenia po zakończeniu pracy zawodowej.

3. Wymiana wiedzy. Możliwości dzielenia się wiedzą w celu przyczynienia się do rozwoju praktyki klinicznej, edukacji i wdrażania badań na rzecz rozwoju praktyki OMPT na całym świecie oraz czerpania z nich korzyści.

4. Współpraca naukowa. Dostęp do międzynarodowej sieci fizjoterapeutów w celu współpracy w zakresie badań OMPT.

5. Rozwój wytycznych dotyczących praktyki klinicznej. Możliwości zaangażowania w międzynarodowy rozwój, rewizję i konsensus wytycznych praktyki klinicznej OMPT.

6. Wzajemne rozpoznawanie. Umożliwiające uznanie odpowiednich kwalifikacji OMPT uzyskanych w ramach MO w innych krajach MO (dla krajów uczestniczących)*.

7. Konferencja IFOMPT. Konferencja światowej klasy, odbywająca się co cztery lata, w której członkowie IFOMPT mogą uczestniczyć po preferencyjnych stawkach.

* Nie daje to prawa do rejestracji i wykonywania zawodu fizjoterapeuty, ponieważ kryteria w tym zakresie są określane przez każdy kraj.

Wszelkie prawa zastrzeżone
X