Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-ortopedycznych
terapeutów manualnych polska

Konferencja - prelegenci

Stanisław Legocki PT,OMT
Stanisław Legocki PT,OMT instruktor kursów niemieckiej szkoły Terapii Manualnej opierających się na wytycznych międzynarodowej federacji terapeutów manualnych IFOMPT. Prezes oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Terapeutów Manualnych NOMPT.PL od 2005. Inicjator, pomysłodawca oraz organizator Konferencji STM NOMPT.PL na Śląsku od 2004.
Stanisław Legocki PT,OMT instruktor kursów niemieckiej szkoły Terapii Manualnej opierających się na wytycznych międzynarodowej federacji terapeutów manualnych IFOMPT. Prezes oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Terapeutów Manualnych NOMPT.PL od 2005. Inicjator, pomysłodawca oraz organizator Konferencji STM NOMPT.PL na Śląsku od 2004.

Wystąpienia kongresowe:

1. Konferencja w Zgorzelcu „życie bez bólu” 28-29.03.2008
a) Poprowadzenie warsztatów:
– Nowoczesna koncepcja Terapii Manualnej – Problem utraty motorycznej kontroli
b) Referaty na sesji głównej
– Problem utraty motorycznej kontroli
– Traumatyczne zwichniecie kości księżycowatej – opis zabiegu i terapii lek. med. Marek Gorczyński

2. Konferencja Pabianice 2008
Temat:
a) Neurofizjologiczne aspekty nowoczesnej koncepcji Terapii Manualnej
b) Znaczenie problemu utraty motorycznej kontroli w ramach Terapii Manualnej

3. Kongres Kielce 2009
Temat:
a) Rozciąganie mięśni” mity i fakty
b) Nowoczesna Terapia Manualna, zalety i niebezpieczeństwa biopsychospołecznego modelu myślenia
c) Idee selektywnego treningu mięśni dna miednicy. Znaczenie afunkcjonalnej tłoczni brzusznej

4. Targi Silesia Sosnowiec 2009
Temat:
Koncepcja nowoczesnej neurofizjologicznej i funkcjonalnej terapii manualnej

5. Poznań – Sierosław 2010 Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy związane z leczeniem zaburzeń czynności stawu ramiennego i ich następstw”
Temat:
a) Funkcjonalne i neurofizjologiczne aspekty bólu w rejonie stawu ramiennego z punktu widzenia nowoczesnej terapii manualnej
b) Poprowadzenie 4 warsztatów z Dr. Markiem Gorczyńskim
c) Badanie i techniki stabilizacji oraz mobilizacji przy problemach stawu ramiennego na bazie neurofizjologicznej i funkcjonalnej terapii manualnej

6. Targi Silesia Sosnowiec 2010
Temat:
„Zderzenie w stawie biodrowym„ czyli: Konflikt panewkowo – udowy (FAI)

7. Kongres Kielce kwiecień 2010 „Pomóżmy Lepiej Żyć”
Temat:
a) Wystąpienie na sesji poświęconej problemom skoliozy
Temat: „nowy fundament terapii skolioz, przy trudnej ich diagnostyce”
b) Wystąpienie na sesji poświęconej problemom nieotrzymania moczu
dr hab. Wojciech Kiebzak
Kierownik działu Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, profesorem Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jest specjalistą rehabilitacji ruchowej, absolwentem studiów z zakresu zarządzania ochroną służby zdrowia, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii.
Kierownik działu Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, profesorem Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jest specjalistą rehabilitacji ruchowej, absolwentem studiów z zakresu zarządzania ochroną służby zdrowia, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii.

W swojej pracy naukowej, w części teoretycznej, prof. Kiebzak zajmuje się budową modeli mechanizmów kontroli neuromotorycznej oraz tworzeniem opracowań narzędzi statystycznych, metodologii badań. W części klinicznej swojej pracy, zajmuje się doskonaleniem technik diagnostyki neurokinezjologicznej, szczególnie u skrajnych wcześniaków, dzieci z grupy ryzyka oraz kształtowaniem skutecznych planów terapii schorzeń narządu ruchu o różnej etiologii.

Olbrzymią motywację do kontynuowania działalności naukowej, stanowi dla prof. Kiebzaka chęć budowania nowych zespołów, młodych naukowców dla realizacji celu tworzenia nowoczesnej, skutecznej i taniej opieki nad pacjentem z uszkodzeniami narządu ruchu o różnej etiologii.

Za swoje zaangażowanie wyróżniony został min. odznakami państwowymi, resortowymi oraz Złotą Odznaką PTF oraz TWK, nagrodą – Współtwórca Sukcesu Targi Kielce, nagrodami Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 2016 roku, prof. Kiebzak otrzymał Certificate of Excellence in Reviewing Elsevier Amsterdam The Nederlands.
dr n.med. Marcin Świątczak
Jestem absolwentem Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2014 roku, na tej samej uczelni, uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych oraz specjalisty fizjoterapii.

Pracę z pacjentami rozpocząłem w 2000 roku jako technik fizjoterapii w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. W 2005 r. objąłem stanowisko młodszego asystenta, a od 2014 roku jestem asystentem.
Jestem absolwentem Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2014 roku, na tej samej uczelni, uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych oraz specjalisty fizjoterapii.

Pracę z pacjentami rozpocząłem w 2000 roku jako technik fizjoterapii w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. W 2005 r. objąłem stanowisko młodszego asystenta, a od 2014 roku jestem asystentem. Jednocześnie od 2015 r. pracuję jako asystent na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od kilku lat prowadzę również prywatną praktykę z pacjentami w Łodzi i Zgierzu.

Ukończyłem kursy: OMTI wg IFOMPT, Terapia manualna, Fizjoterapia chorych z chorobami układu krążenia, Podstawy medycyny fizykalnej i balneologii, Promocja zdrowia, Teoria i filozofia fizjoterapii, PNF, Centralnej Stabilizacji wg IFOMPT, OMT I i OMT II wg IFOMPT, Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży, Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia, Podstawy neurorehabilitacji, Rehabilitacja dzieci ryzyka, Zakażenia HIV i AIDS, Kinesiology Taping, Taping w rehabilitacji i sporcie, wg koncepcji Mulligana, wg koncepcji Szwedzkiego Instytutu Hiropraktyki dr Ackermann᾽a, Manualnej terapii funkcjonalnej jako szansy rozwoju dla osób ze środowiska medycznego, Neuromobilizacje w terapii manualnej, Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Staw Krzyżowo-Biodrowy Diagnostyka i Leczenie, Innonative Solutions by Dynamic Bracing, Manualnej terapii wg Masayuki Saionji, Techniki energizacji mięśni, Relaksacja powięzi, Laseroterapii i Masażu Kosmetycznego.
dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski
Adiunkt Collegium Medicum UJK, asystent w Dziale Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Specjalizuje się w leczeniu zespołów bólowych i skrzywień kręgosłupa, w tym skolioz.
Adiunkt Collegium Medicum UJK, asystent w Dziale Fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Specjalizuje się w leczeniu zespołów bólowych i skrzywień kręgosłupa, w tym skolioz.

Zajmuje się również fizjoterapią w zaburzeniach neurologicznych a w szczególności w porażeniach nerwów i zaburzeniach rozwoju motorycznego dzieci w pierwszym roku życia, oraz zaburzeniach ortopedycznych w tym po zabiegach operacyjnych i urazach.

W swojej pracy łączy najnowsze doniesienia naukowe z praktyką kliniczną. W pracy z pacjentem łączy elementy wielu metod terapeutycznych, m.in. terapii manualnej, metody PNF, metody Vojty, metody McKenziego i Kinesiology Taping w celu osiągnięcia optymalnego efektu leczenia
dr Magdalena Kurnik - Łucka
Adiunkt w Katedrze Patofizjologii UJCM. Jej zainteresowania badawcze związane są z rolą trzewnego układu nerwowego i osi jelitowo-mózgowej w zaburzeniach odżywiania oraz w procesie neurodegeneracji. W badaniach naukowych wykorzystuje przede wszystkim modele zwierzęce. Poświęca dużo czasu pracy w laboratorium immunohistochemicznym i pracowni morfometrii komputerowej.
Adiunkt w Katedrze Patofizjologii UJCM. Jej zainteresowania badawcze związane są z rolą trzewnego układu nerwowego i osi jelitowo-mózgowej w zaburzeniach odżywiania oraz w procesie neurodegeneracji. W badaniach naukowych wykorzystuje przede wszystkim modele zwierzęce. Poświęca dużo czasu pracy w laboratorium immunohistochemicznym i pracowni morfometrii komputerowej.
mgr Ernest Korotyński
Pasja to słowo, które przez moje ciało, emocje przeszło niezliczoną ilość razy. Kreując mnie, moją systematykę oraz budując charakter. Od kiedy pamiętam interesowałem się ruchem.

Wrażliwość którą odkrywam dzięki sztuce tańca i nauce pokazuje mi codziennie jaką miłością darzę życie. Od kilku lat systematyzuję swoją wiedzę.
Pasja to słowo, które przez moje ciało, emocje przeszło niezliczoną ilość razy. Kreując mnie, moją systematykę oraz budując charakter. Od kiedy pamiętam interesowałem się ruchem.

Wrażliwość którą odkrywam dzięki sztuce tańca i nauce pokazuje mi codziennie jaką miłością darzę życie. Od kilku lat systematyzuję swoją wiedzę.

W latach 2014-2019 skończyłem Uniwersytet Medyczny na wydziale Wojskowo Lekarskim, kierunek Fizjoterapii w Łodzi z tytułem magistra.

W roku 2018 zacząłem naukę Terapii Manualnej według standardów IFOMPT która trwa do teraz.

2019 - 2020 - Szpital MSWiA w Łodzi

Od roku prowadzę własny gabinet fizjoterapeutyczny Fizjo z Terapią.
mgr Kamil Pitala
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Interesuję się diagnostyką kliniczną i tę tematykę postaram się przybliżyć Uczestnikom IX Konferencji NOMPT PL
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Interesuję się diagnostyką kliniczną i tę tematykę postaram się przybliżyć Uczestnikom IX Konferencji NOMPT PL

Kursy i szkolenia zawodowe:
 • 2007 Kinesiology Taping  (dr Tomasz Senderek)
 • 2008 Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Rene Claassen)
 • 2008 Neuromobilizacje w Terapii Manualnej  (mgr Jerzy Szprynger; mgr Grażyna Sozańska)
 • 2009 Stabilizacja centralna i obwodowa  (PT OMT Stanisław Legocki Fahlehrer MT IFK.e.V.)
 • 2009 – 2012 Terapia Manualna wg standardów IFOMPT, Poziom MT I (PT OMT Stanisław Legocki Fahlehrer MT IFK.e.V.).
 • 2012 – 2014 Terapia Manualna wg standardów IFOMPT, Poziom MT II (PT OMT Stanisław Legocki Fahlehrer MT IFK.e.V.).
 • 2012 Anatomia Palpacyjna  (Francis Lafosse, D.O.), Anatomia Prosektoryjna  (mgr Michał Szlęzak, MT II)
 • 2013 Techniki pracy mięśniowo- powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków  (Francis Lafosse, D.O.; Pierre Duby, D.O.)
 • 2013 – 2017 Fascial Manipulations „Manipulacje Powięziowe”  (dr Jarosław Ciechomski, P.T., D.O.; prof. Carla Stecco, MD; Lorenzo Freschi, PT)
 • 2013 Fascial Distortion Model „Model odkształcania powięzi”  (Stefan Anker, MSc, D.O.; Carsten Schmilgeit, B.Sc. )
 • 2014 Visceral Manipulation „Manipulacje Trzewne”  (Peter Schwind, Ph.D., HP)
 • 2015 Medyczny Trening Terapeutyczny  (mgr Michał Szlęzak, MT II; mgr Anna Szal, MT II; mgr Grzegorz Zydek; dr hab. Miłosz Czuba; dr Michał Wilk)
 • 2015 Fascynująca powięź. Najnowsze badania układu powięziowego i ich praktyczne zastosowanie w terapii manualnej kończyny górnej  (Robert Schleip, Ph.D., M.A.)
 • 2016 Mięśniowo- Powięziowe Punkty Spustowe. Diagnostyka, Terapia Manualna i Igłoterapia Sucha (Karol Szapel MSc, PT, MT, CAFS)
 • 2016 Mobilizacje Trzewne w Terapii Manualnej  (dr n. med. Marian Majchrzycki, D.O.; mgr Dominika Kębłowska, D.O.)
 • 2016 – 2018 Mentored Clinical Practice wg IFOMPT (PT OMT Stanisław Legocki, Martin Thiel Fahlerer OMT)
mgr Justyna Jasińska
mgr Justyna Jasińska, pracuje w Dotfizjo w Krakowie. Zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i stomatologicznymi.
mgr Justyna Jasińska, pracuje w Dotfizjo w Krakowie. Zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i stomatologicznymi.
mgr Dawid Besztak
Studia z Fizjoterapii ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zdobywał m.in. gabinetach rehabilitacji oraz klinikach ortopedycznych, neurologicznych, neurochirurgicznych w Szczecinie, a także klubach piłkarskich (Legii Warszawa, Pogoń 04 Szczecin, MKS Olimpia Szczecin). Odnosi sukcesy na krajowych konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły w czasopismach naukowych z zakresu rehabilitacji.
Studia z Fizjoterapii ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zdobywał m.in. gabinetach rehabilitacji oraz klinikach ortopedycznych, neurologicznych, neurochirurgicznych w Szczecinie, a także klubach piłkarskich (Legii Warszawa, Pogoń 04 Szczecin, MKS Olimpia Szczecin). Odnosi sukcesy na krajowych konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły w czasopismach naukowych z zakresu rehabilitacji.
Karolina Bytnar - Grzyb
Absolwentka Fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MTI
Absolwentka Fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MTI
mgr Marta Grajdek
Nazywam się Marta Grajdek, jestem fizjoterapeutką i kursantką drugiego etapu MT. W zawodzie pracuję od 10 lat, a od dwóch prowadzę własną praktykę w niewielkim mieście Łazy. Oprócz terapii manualnej doskonalę swoje umiejętności w zakresie radiologii oraz terapii obrzęku. Prowadzę przede wszystkim pacjentów ortopedycznych, przeciążeniowych oraz pooperacyjnych. Wystąpienie na Konferencji NOMPT będzie dla mnie nowym i ekscytującym doświadczeniem!
Nazywam się Marta Grajdek, jestem fizjoterapeutką i kursantką drugiego etapu MT. W zawodzie pracuję od 10 lat, a od dwóch prowadzę własną praktykę w niewielkim mieście Łazy. Oprócz terapii manualnej doskonalę swoje umiejętności w zakresie radiologii oraz terapii obrzęku. Prowadzę przede wszystkim pacjentów ortopedycznych, przeciążeniowych oraz pooperacyjnych. Wystąpienie na Konferencji NOMPT będzie dla mnie nowym i ekscytującym doświadczeniem!
mgr Patryk Kardasz
Absolwent fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Dyplomowany terapeuta manualny MTI, uczestnik wielu szkoleń z obszaru czaszkowo-żuchwowego, między innymi w koncepcji CRAFTA, CRANIA czy SCUOLA DI RIABILITAZIONE CRANIO MANDIBOLARE.
Absolwent fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Dyplomowany terapeuta manualny MTI, uczestnik wielu szkoleń z obszaru czaszkowo-żuchwowego, między innymi w koncepcji CRAFTA, CRANIA czy SCUOLA DI RIABILITAZIONE CRANIO MANDIBOLARE.

Od początku drogi zawodowej związany z tematyką stawów skroniowo-żuchwowych. Stale poszerza wiedzę w zakresie powiązań okolicy orofacjalnej, z dużym poszanowaniem dla pracy krtani, fonacji, śpiewu i układu okoruchowego.

W codziennej praktyce współpracuje z protetykami, ortodontami, laryngologami, logopedami, mioterapeutami i nauczycielami śpiewu, globalnie podchodząc do każdego przypadku.
mgr Anna Koźlik
Aktorka (absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, obecna Akademia Sztuk Teatralnych) oraz logopedka (absolwentka studiów podyplomowych). Specjalizuje się w prowadzeniu terapii logopedycznej i mioterapeutycznej osób dorosłych. Ukończyła szkolenie rehabilitacji głosu metodą DoctorVox.
Aktorka (absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, obecna Akademia Sztuk Teatralnych) oraz logopedka (absolwentka studiów podyplomowych). Specjalizuje się w prowadzeniu terapii logopedycznej i mioterapeutycznej osób dorosłych. Ukończyła szkolenie rehabilitacji głosu metodą DoctorVox.

Logopeda na Oddziale Klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracuje także w zespołach specjalistycznych: ortodonta - chirurg szczękowo-twarzowy - logopeda - fizjoterapeuta stomatologiczny - osteopata.

Na co dzień zajmuje się przygotowaniem i rehabilitacją Pacjentów po zabiegach chirurgicznych w okolicy jamy ustnej (ankyloglosja, ortognatyka, resekcje), wspiera leczenie ortodontyczne oraz fizjoterapię stomatologiczną usprawniając trakt ustno-twarzowy. Prowadzi także terapię wad wymowy oraz doskonalenie wypowiedzi w formie zajęć z dykcji i emisji głosu.
mgr Paweł Łydek
Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, aby moi podopieczni i kursanci mogli czerpać z tego korzyści i realizować swoje cele. Jestem trenerem personalnym i szkoleniowcem, certyfikowanym specjalistą oceny funkcjonalnej wg systemu FMS, Instruktorem StrongFirst oraz jednym z kilku w Polsce instruktorów TopTeam.
Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, aby moi podopieczni i kursanci mogli czerpać z tego korzyści i realizować swoje cele.

Jestem trenerem personalnym i szkoleniowcem, certyfikowanym specjalistą oceny funkcjonalnej wg systemu FMS, Instruktorem StrongFirst oraz jednym z kilku w Polsce instruktorów TopTeam. Specjalizuję się w przygotowaniu motorycznym oraz "funkcjonalnym" kształtowaniu sylwetki. Fascynuje mnie biomechanika oraz fizjologia wysiłku. Jestem przekonany, że wiedza jest podstawą osiągania założonych celów i utrzymania motywacji. Prywatnie jestem miłośnikiem gór wysokich. Z natury perfekcjonistą (i to nie jest zaleta ;-)
mgr Anna Piotrowska
Jjestem dyplomowaną fizjoterapeutką, instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz trenerem personalnym. Ukończyłam również studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne.
Jjestem dyplomowaną fizjoterapeutką, instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz trenerem personalnym. Ukończyłam również studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne.

W fizjoterapii specjalizuję się w terapii uroginekologicznej, pracuję także dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
mgr Paweł Osak
mgr fizjoterapii Collegium Medicum UJ, certyfikowany terapeuta manualny. Dwukrotny medalista akademickich mistrzostw Polski w biegach sprinterskich. Asystent na kursach Terapii Manualnej NOMPT PL.
mgr fizjoterapii Collegium Medicum UJ, certyfikowany terapeuta manualny. Obecnie współpracuje:
 • z czołowymi zawodnikami polskiego triathlonu (top 10 w Polsce);
 • najlepszymi zawodnikami polskiej lekkiej atletyki (medaliści mistrzostw Polski i świata - Londyn 2017);
 • polskimi olimpijczykami (Vancouver 2010, Soczi 2014, Pjongjanczang 2018);
 • medalistami Mistrzostw Polski w biegach narciarskich (Falun 2015);
 • medalistami Mistrzostw Polski w biegach na orientacyjne;
 • najlepszymi zawodnikami w Polsce i Europie biegach przeszkodowych OCR.
Dwukrotny medalista akademickich mistrzostw Polski w biegach sprinterskich. Asystent na kursach Terapii Manualnej NOMPT PL.
mgr Tomasz Woźniak
Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT), Asystent na kursach MT I i MT II, Komisja Rewizyjna NOMPT PL
Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT), Asystent na kursach MT I i MT II, Komisja Rewizyjna NOMPT PL
mgr Anna Szal
Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrsach MT II, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL
Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrsach MT II, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL
terapia manualna edukacja nompt pl
kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Home kursy - terminarz - zapisy - lokalizacja
Nasza kadra
Home Nasza kadra
Stanisław Legocki, PT OMPT, Instruktor MT

PT, OMPT, Instruktor MT,
Prezez Zarządu NOMPT PL

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Tomasz Woźniak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

dr n. med. Michał Szlęzak

Fizjoterapeuta

(PT, MT II, PhD)

Współpraca od 2005 do 2023r.

mgr Daria Szatka

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne), Asystent na kursach MTI i MTII, Prowadzenie godzin klinicznych MCP, Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Łukasz Hawełka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne),
Asystent na kursach MTI i MTII,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

mgr Paweł Wójcik

Organizacja kursów MT oraz konferencji NOMPT,
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL,
Delegat polskiej Grupy Parasolowej w IFOMPT

mgr Joanna Macierzyńska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Organizator kursów MT


 
mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Michalina Kurek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent kursów MTI,
Organizacja konferencji

mgr Agnieszka Godek

Fizjoterapeuta
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Daniel Terlecki

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

dr n.med. Marcin Świątczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I,
Komisja Rewizyjna NOMPT PL

mgr Maria Uracz

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Karolina Duda

Fizjoterapeuta,
Terapeuta manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Marcin Połeć

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Lipska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Filip Ludwig

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Justyna Jasińska

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Paweł Banasiak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

 

mgr Piotr Poloczek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MTI,
Asystent na kursach MT I

mgr Paulina Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystentka na kursach MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

Kontakt z nami
Stowarzyszenie nompt pl
ul. Nowy Świat 33b/9, 44-100 Gliwice